Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"


Користувач:

Пароль:

Забули пароль?

Не маєш акаунту?


Натисни "ОПЛАТИТИ"
або
скануй QR кодОПЛАТИТИ

Історія Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету починається з 1964 року. За роки свого існування коледж постійно модернізувався і тепер це сучасний навчальний заклад, що спеціалізується на підготовці фахівців для авіаційної галузі, а також для багатьох інших сфер ринку праці.

Коледж готує фахівців за 10 спеціальностями освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної середньої освіти та на основі базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної середньої освіти:

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси ,банківська справа, страхування та фондовий ринок
075 Маркетинг
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
173 Авіоніка
272 Авіаційний транспорт
274 Автомобільний транспорт

Структурними підрозділами коледжу є 2 відділення та 10 циклових комісій. Педагогічним колективом накопичено великий досвід провадження у навчальний процес різноманітних педагогічних технологій з виховання та навчання студентської молоді, розвитку її творчих інтересів для пошукової та дослідницької діяльності. Студенти та курсанти коледжу активно залучаються до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях, де здобувають призові місця та нагороджуються почесними грамотами.

Навчальний процес у коледжі здійснюють 80 педагогічних працівника, з яких 51 – штатних, серед них: спеціалістів – 8, другої категорії – 11, першої категорії – 27, вищої категорії – 34, старших викладачів – 2, викладачів-методистів – 9, кандидатів наук – 4.

Для забезпечення навчально-виховного процесу і надання освітніх послуг курсантам і студентам коледж має розвинену інфраструктуру, а саме: 2 навчальні корпуси,сучасні кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, бібліотеку та читальну залу зі книжковим фондом у понад 160 000 примірників. Аудиторії, навчальні кабінети і лабораторії навчальних корпусів оснащені з врахуванням специфіки навчання, обладнані сучасними засобами надання інформації, контролю знань, відпрацювання практичних навичок на процедурних тренажерах та електрифікованих стендах. Циклові та предметні комісії укомплектовані необхідними підручниками, посібниками та методичними рекомендаціями.

Для проходження студентами і курсантами коледжу фахової ознайомлювальної та навчальної практики в коледжі функціонує навчальний аеродром, який було засновано у 1964 році. Його площа становить 1,08 км2. На території аеродрому є дві злітно-посадкові смуги з ґрунтовим покриттям. Основна смуга шириною 300 метрів та довжиною 1800 метрів та додаткова смуга шириною 300 метрів та довжиною 600 метрів. Окрім цього, навчальна практика проводиться у навчально-виробничих майстернях та лабораторіях закладу.

Студенти коледжу мають змогу відпочивати на спортивно-оздоровчій базі «П’ятий океан» на 60 місць у місті Святогірську.

У липні 2013 року коледж отримав від Державної авіаційної служби України Сертифікат схвалення організації з базової підготовки (екзаменування) курсантів авіаційних спеціальностей та інженерно-технічного персоналу авіакомпаній та аеропортів за вимогами європейських стандартів Part – 66/Part – 147 на відповідні типи авіаційних суден. Після закінчення коледжу курсанти авіаційних спеціальностей отримають не тільки диплом молодшого спеціаліста, а й сертифікат Європейського зразку Part – 66 для здійснення технічного обслуговування відповідного типу повітряного судна.