Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"


Користувач:

Пароль:

Забули пароль?

Не маєш акаунту?

Натисніть "ОПЛАТА ПОСЛУГ"

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Або скануйте QR код

Циклова комісія «Бухгалтерський облік»Гомєлєва

Гомєлєва Катерина Анатоліївна

Викладач вищої квалфіфікаційної категорії

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Бурда

Бурда Людмила Володимирівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Спеціальність

Моісеєва

Моісеєва Людмила Володимирівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Спеціальність

Шевченко

Шевченко Ольга Олександрівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Спеціальність


Циклова комісія «Бухгалтерський облік» готує спеціалістів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за наступними спеціальностями: Підготовка спеціалістів економічного напряму у Відокремленому структурному підрозділі «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету» розпочалась з 1996 р.  • 071 «Облік і оподаткування»
  • 075 «Маркетинг»
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Общее фото

Інформація про діяльність циклової комісії

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців здійснює випускова циклова комісія бухгалтерського обліку, до складу якої входять фахівці: 4 штатних викладачів, 2 внутрішніх сумісника, завлабораторією, лаборант. Кандидат економічних наук, викладачі-методисти, викладачі вищої кваліфікаційної категорії є гарантами отримання якісних знань майбутніх фахових молодших бакалаврів з економічних спеціальностей. Викладачі Бурда Л.В. і Моісеєва Л.В. мають практичний досвід роботи фахівців з економічних питань на підприємствах різних форм власності, завдяки чому проведення занять стає для студентів особливо пізнавальним і цікавим. За останні роки викладачі циклової комісії отримали другу вищу освіту: викладач Шевченко О.О. за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2019р.) і викладач Гомєлєва К.А. за спеціальністю 073 «Менеджмент» (2021р.). Всі викладачі циклової комісії постійно працюють над своїм професійним зростанням: проходять стажування і курси підвищення кваліфікації, відвідають тренінги і семінари.
За період 2014-2020 рр. на цикловій комісії «Бухгалтерський облік» викладачі і студенти брали активну участь у навчально-науковій діяльності, виховній діяльності та в громадському житті коледжу, міста й області.
Студенти останнього курсу навчання мають можливість пройти виробничу практику on-line в АТ КБ «Приватбанк», за результатами якої отримати сертифікат спеціаліста з просування банківських послуг.
На сьогодні переобладнані та працюють 6 кабінетів циклової комісії «Бухгалтерський облік»: кабінети політекономії та прикладної економіки, облікових дисциплін, інформатики та комп’ютерної техніки, маркетингу і товарознавства та комерційної діяльності. Також практичні заняття студентів проводяться в комп’ютерній лабораторії з використанням сучасних інформаційних комп’ютерних технологій та відповідним програмним забезпеченням. Це стало можливим завдяки партнерству коледжу зі всеукраїнською громадською організацією «Спілка Автоматизаторів Бізнесу» зі статусом «Центр Освітніх Ініціатив» з 2020 року.

1
1

Наукова та виховна робота викладачів циклової комісії, яка впливає на рівень викладання, ведеться за такими напрямами:
1. Проведення науково–практичних конференцій.

1
1

Циклова комісія виступає організатором всеукраїнської науково-практичної конференції «Погляд молоді на проблеми сучасного суспільства», за результатами якої друкується збірник.
2. Проведення щорічних фахових регіональних конкурсів з проєктів та науково–дослідницьких робіт студентів.

1
1

На базі СФК НАУ вже дев’ять років проводиться регіональний конкурс бізнес–проектів «Маркетинг – філософія бізнесу», в якому приймають участь не лише студенти економічних спеціальностей коледжу, але й студенти інших закладів освіти Слов’янська, Краматорська (ДДМА, ВСП «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»), Харкова (ХНЕУ), Києва (КНЕУ, НАУ). Слід зауважити, що активними учасниками цього конкурсу стають також наші випускники, які продовжують навчання в університетах.
3. Проведення олімпіад з навчальних дисциплін, таких як «Політична економія», «Фінансовий облік», «Економіка підприємства», «Статистика».

1
1

4. Участь у роботі науково-практичних конференціях. Під керівництвом викладача Моісеєва Л.В. студенти циклової комісії вже декілька років поспіль беруть участь у Всеукраїнській науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «В2В – маркетинг» на базі КПІ (м. Київ), де займають призові місця.

Також студенти циклової комісії беруть участь в Українському фестивалі реклами в Київському національному торговельно-економічному університеті.

1

1


У 2018 р. коледж отримав на ХІV Українському фестивалі реклами диплом партнера, а викладач Моісеєва Л.В. – диплом-подяку від організаторів фестивалю.

1

1
1

Викладачі Гребець О.Б., Бурда Л.В., Гомєлєва К.А., Шевченко О.О. постійно беруть участь зі студентами економічних спеціальностей у міжнародних та всеукраїнських конференціях, таких як:
- Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро;
- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту», Національний авіаційний університет, Київ;
- Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства», Чернігівський національний технологічний університет;
- Всеукраїнська наукова-практична інтернет-конференція «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій», Луцький національний технічний університет;

1

1
1

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»;
- Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

1

1

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів», м. Кривий Ріг (Україна). Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та багато інших.
5. Участь у регіональних методичних об’єднань.
Викладачі циклової комісії щорічно беруть участь у регіональному методичному об’єднані з обліково-економічних дисциплін, під час якого відбуваються олімпіади серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з дисциплін «Фінансовий облік» і «Економіка підприємства».
Олімпіада з дисципліни «Фінансовий облік» наступні результати:

1

2017 р. - Стороженко Вікторія ІІІ місце
2018 р. - Фролова Ксенія І місце
2019 р. - Фролова Ксенія ІІІ місце.

Студенти циклової комісії зайняли ІІІ місце (2017 р.) – Анічкін І. та ІІ місце (2018р.) – Григорєва С. з олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства».
Викладач Петрищева К.А. зайняла 2 місце в регіональному конкурсі «Краща методична розробка».
Студенти циклової комісії кожного року гідно представляють економічні спеціальності нашого коледжу і традиційно займають призові місця. 6. Гурткова технічна творчість.
Тиждень спеціальності «Маркетинг» є традицією, яка існує на цикловій комісії понад 10 років, який включає проведення таких заходів:
- презентації груп та професій;
- конкурс стіннівок;
- ярмарок;

1

1

- проведення круглого столу на тему «Досягнення і проблеми економічної науки в сучасному світі»;
- гра «Брейн- ринг»

1

1

Також на цикловій комісії щорічно проводиться концерт «Дебют першокурсника», «День студента».

1

1

Понад 70% випускників циклової комісії «Бухгалтерський облік» продовжують навчання у закладах вищої освіти 3-4 рівня акредитації, серед яких: НАУ, КНЕУ, ХАІ, ХНЕУ ім. Кузнеця, ДДМА, ДВНЗ «ДДПУ» та інші.
Викладачі та студенти циклової комісії традиційно беруть участь у виставці технічної творчості, яка щорічно проводиться в коледжі у травні.
Важливим завданням викладачів циклової комісії залишається поглиблення теоретичних основ навчання у єдності з вихованням та розвитком особистості студента, активізацію його пізнавальної діяльності. Для цього урізноманітнюються форми, методи та засоби організації навчальних занять: фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; проведення семінарських та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно-пошукового характеру, забезпечення диференційованого підходу у навчанні, поступова комп'ютеризація навчального процесу з використанням відповідного програмного забезпечення.