Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"


Користувач:

Пароль:

Забули пароль?

Не маєш акаунту?

Натисніть "ОПЛАТА ПОСЛУГ"

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Або скануйте QR код

Випускова циклова комісія
«Електросвітло-технічного забезпечення польотів»Заснована у 1966 році, об’єднує викладачів спеціальних дисциплін та майстра виробничого навчання у галузі знань 14 «Електрична інженерія». Здійснює підготовку молодших спеціалістів з 1966 року за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо – професійна програма «Монтаж і обслуговування електрообладнання підприємств і аеропортів» за денною та заочною формами навчання (ЕСТЗП). На цикловій комісії працюють 3 викладача спеціальних дисциплін, 1 завідуючий лабораторіями та 1 майстер виробничого навчання.
В основу професійної підготовки спеціалістів - електроенергетиків покладено новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється комп’ютерному проєктуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, електросвітло-технічного обладнання, вивчення питань створення сучасних відновлювальних джерел енергії, застосування енергоефективних технологій.
Не можна уявити сучасне життя без наукових відкритті в галузі енергетики. Рівень розвитку цієї галузі визначає стан економіки країни. Професійно забезпечувати стабільну роботу енергетичного господарства та розвивати потужну енергетичну базу України покликані випускники спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

1

1
1

Викладач Гризодуб П. В. проводить практичні заняття в лабораторії електропостачання аеропортів. Також використовуються спеціалізовані кабінети та лабораторії інших циклових та предметних комісій:
- «Технологія та технологічне обладнання аеропортів»;
- «Програмування та обчислювальна техніка»;
- «Авіація та космонавтика»;
- «Фундаментальних дисциплін»;
- соціально-гуманітарних дисциплін.

1

1

Практичну підготовку та виробничу практику студенти проходять в навчальних майстернях та навчальному аеропорту коледжу. Для отримання високих теоретичних знань і практичних навичок створена відповідна навчально-матеріальна база:
- кабінети, лабораторії, майстерні.

1

1
1

1

1

Всі бажаючі студенти забезпечуються місцями в облаштованому гуртожитку. Вони мають можливість користуватися спортивно-оздоровчою базою коледжу, амбулаторією, спортивними залами та бібліотеками, відвідувати гуртки технічної та художньої творчості в клубі коледжу, в будинках культури міста, з якими співпрацює коледж. Студенти беруть активну участь у виховних та святкових заходах, присвячених Дню студента, Дню авіації, новорічним та травневим святам тощо. Випускники є фахівцями електротехнічної спеціальності, по закінченні коледжу мають можливість працевлаштуватися:
- в авіаційних підприємствах – в службі електросвітло-технічного забезпечення польотів;
- в електротехнічних підрозділах промислових і транспортних підприємств;
- технічні фахівці – електрики; • технік – електрик;
- електрик дільниці; • диспетчер електропідстанції;
- електромеханік дільниці; • технік – конструктор;
- технік – технолог; • технік з налагодження та випробувань.
Випускникам коледжу надається можливість продовжувати навчання в Національному авіаційному університеті (м.Київ) та Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба на 3 курсі.

Голова циклової комісії

Гризодуб Павло Валерійович

1

Освіта повна вища. Закінчив Національний авіаційний університет, спеціальність за дипломом: "Електротехнічні системи електроспоживання”. З 2006 року працює викладачем спеціальних дисциплін у Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету. Стаж роботи у коледжі 15 років. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». Гризодуб П.В. відзначається творчим характером. Систематично вивчає передовий досвід викладачів коледжу, інших ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і ефективно використовує його у педагогічній діяльності. Значну увагу в своїй педагогічній роботі надає сучасним ефективним формам проведення навчальних занять. Викладач відзначається творчим характером, систематично передає свій педагогічний досвід роботи та практичної діяльності педагогічним працівникам та інженерно – технічному складу коледжу. Його професійні знання та досвід широко використовується інженерно – технічним складом служб електросвітло-технічного забезпечення аеропортів України.

Викладацький склад

Гризодуб Олена Сергіївна

1

Освіта повна вища. Закінчила Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2008 року свою трудову діяльність у коледжі Олена Сергіївна розпочала з посади майстра виробничого навчання спеціальності «Автоматизація технологічних процесів». З 2010 працює викладачем спеціальних дисциплін у Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету. Стаж роботи у коледжі 13 років. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії». Гризодуб О.С. досконало володіє сучасними ефективними формами та методами навчання, впроваджує та розвиває інноваційні форми й методи організації навчального процесу, що впливає на ефективність навчання студентів, розвитку їх творчих здібностей та забезпечення високої результативності праці викладача.

Романов Сергій В’ячеславович

1

Освіта повна вища. Закінчив Українську інженерно-педагогічну академію в м. Харкові за спеціальністю «Утворення хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» і отримав кваліфікацію магістра інженерної механіки, викладача.
Свою трудову діяльність у Слов'янському авіаційно-технічному училищі розпочав з 1991 р. електромеханіком IV розряду, а в 1991-1992 pp. працював на посаді майстра виробничого навчання на навчальному аеродромі САТУ ЦА. З 1992-го до 2000 р. - на посаді командира роти (вихователя) в організаційно-стройовому (виховному) відділі під керівництвом начальника ОСВ Нагієва Абдули Нагійовича. З 2000 до 2004 рр. очолював організаційно-стройовий (виховний) відділ під керівництвом заступника начальника коледжу з виховної роботи Пастухова Петра Івановича.
З 2004 р. по теперішній час Сергій В’ячеславович працює на посаді заступника начальника коледжу з виховної роботи та соціальних питань.
Паралельно з основною посадою Романов С. В. працює викладачем спеціальних дисциплін на цикловій комісії «Електросвітло-технічне забезпечення польотів».

Завідувач лабораторією

Юлдашев Азат Матьякупович

1

Освіта повна вища. Закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни та праця». З 1973 року працює завідувачем лабораторією циклової комісії «Електросвітло-технічного забезпечення польотів». Стаж роботи у коледжі 40 років. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії». В педагогічній роботі значну увагу приділяє сучасним ефективним формам проведення практичних занять з використанням активних методів навчання. Має творчий характер і значний досвід роботи. Втілює в навчальний процес нове обладнання та підтримує в робочому стані все обладнання на цикловій комісії «Електросвітло-технічне забезпечення польотів». За період роботи ним були створені діючі електрифіковані стенди «Схема автоматичного повторного вмикання лінії», «Автоматичне вмикання резерву на секційному вимикачі», «Магнітні пускачі та теплові реле», «Електропостачання аеропортів», які ставали призерами виставок технічної творчості викладачів та студентів коледжу.
Лабораторні та практичні заняття Азат Матьякупович проводить на високому методичному рівні, використовує передовий педагогічний досвід, знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти.

Майстер виробничого навчання

Жуков Ігор Іванович

1

Освіта повна вища. Закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Загально технічні дисципліни та праця». З 1997 року працює у Слов'янському авіаційно-технічному училищі електромеханіком IV розряду, а з 2002 p. працює на посаді майстра виробничого навчання на навчальному аеродромі. Стаж роботи у коледжі 25 років. Має одинадцятий тарифний розряд. В педагогічній роботі значну увагу приділяє сучасним ефективним формам проведення практичних занять з використанням діючого обладнання.
Навчальну практику Ігор Іванович проводить на високому методичному рівні, використовує передовий педагогічний досвід, знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти.