Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"


Користувач:

Пароль:

Забули пароль?

Не маєш акаунту?

Натисніть "ОПЛАТА ПОСЛУГ"

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Або скануйте QR код

Циклова комісія «Фундаментальних дисциплін»Чернова

Чернова Лариса Іванівна

Голова циклової комісії фундаментальних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Балабаєва

Балабаєва Ольга Олександрівна

Викладач фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист

Карпенко

Карпенко Лариса Миколаївна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Дзюба

Дзюба Марина Володимирівна

Викладач вищої математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат фізико-математичних наук

Чайченко

Чайченко Олег Іванович

Викладач технічної механіки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Челов’ян

Челов’ян Наталія Михайлівна

Викладач хімії, біології і екології, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Суліман

Суліман Ольга Борисівна

Викладач креслення, нарисної геометрії та інженерної графіки, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист

Черскова

Черскова Олена Вікторівна

Викладач математики, методист коледжу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Новіков

Новіков Андрій Семенович

викладач технічної механіки, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Бунаков

Бунаков Святослав Володимирович

Викладач технічної механіки, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, завідувач лабораторією

Петренко

Петренко Андрій Олександрович

Викладач фізики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, завідувач лабораторією

Циклова комісія фундаментальних дисциплін як структурний підрозділ  була організована в 1964 р. із дня створення Слов’янського авіаційно-технічного училища цивільної авіації, яке стало державним закладом фахової передвищої освіти з назвою «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету». До складу циклової комісії входять предметні комісії «Математика» і «Загальноосвітній цикл». Циклова комісія виконує функцію фундаментальної підготовки фахівців усіх спеціальностей коледжу з циклів дисциплін загальноосвітньої підготовки (базові, вибірково-обов’язкові та спеціальні предмети) і нормативно-навчальний цикл математичної та природничо-наукової підготовки. Основним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації навчального процесу шляхом упровадження новаторських методик, інформаційних та проєктних технологій, залучення студентів до пошуково-дослідницької діяльності та підвищення рівня мотивації щодо вивчення фундаментальних дисциплін. Викладачами циклової комісії при проведенні навчальних занять використовуються навчальні відеофільми, професійно-спрямовані ситуаційні задачі, ділові ігри, тестовий  контроль знань. Значна увага приділяється питанню методичного забезпечення та самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної. Лекційні і практичні заняття професійно орієнтовані й містять міждисциплінарні зв'язки, що значно підвищує оптимізацію навчального процесу. Основними напрямками роботи та завданнями циклової комісії є: - поповнення теоретичних та практичних знань і вмінь, що забезпечує логічні зв'язки з майбутньою діяльністю студентів даної спеціальності; - розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей, креативного мислення; - формування у студентів системи фундаментальних знань на основі сучасних фізико-природничих теорій і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці; - формування у студентів навичок розв’язування задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем раціональними засобами фундаментальних дисциплін; - залучення студентської молоді до навчально-дослідницької роботи в межах проведення науково-практичних конференцій, участі в коледжних та обласних олімпіадах серед закладів фахової передвищої освіти; - забезпечення навчального процесу сучасними формами та методами навчання, удосконалення рейтингової системи оцінювання знань студентів, професійної майстерності викладачів. Наукова робота викладачів циклової комісії ведеться за напрямами: навчання в аспірантурі, участь у роботі науково-практичних конференцій, регіональних методичних об’єднань викладачів фундаментальних дисциплін, узагальнення досвіду роботи викладачів, аналіз новітніх технологій навчання з високими результатами якості освіти, гурткова технічна творчість тощо. Два викладачі циклової комісії є головами методичних об’єднань, а саме: Чернова Лариса Іванівна – голова методичного об’єднання викладачів математики закладів фахової передвищої освіти Донецької області, Балабаєва Ольга Олександрівна – голова методичного об’єднання викладачів фізики і астрономії закладів фахової передвищої освіти Краматорсько – Слов’янського регіону.