Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"


Користувач:

Пароль:

Забули пароль?

Не маєш акаунту?

Натисніть "ОПЛАТА ПОСЛУГ"

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Або скануйте QR кодВідділення «Електронно-обчислювальна техніка і програмування»

Общее фото

Загальне фото

Завідуючий відділенням


Некрасов
Некрасов Олег Леонідович

Відділення готує грамотних та кваліфікованих спеціалістів, яких радо приймають на навчання передові ВНЗ України:
Національний авіаційний університет (НАУ);
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (КПІ);
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (ХПІ);
Харківський Національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ);
Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” (ХАІ);
Національний університет “Львівська політехніка”.


Циклова комісія
«Інформатика та програмування»
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-професійна програма: «Розробка програмного забезпечення»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»


Голова циклової комісії «І та П»
Чиримпей
Чиримпей Олена Євгенівна

Ми готуємо програмістів, розробників і адміністраторів баз даних, системних аналітиків, здатних створювати інформаційні системи і технології для різних галузей виробництва, де використовується обчислювальна техніка. Наш випускник володіє методами аналізу і прогнозування технологічних процесів; здатний створювати інформаційні системи, проектувати і програмувати програмні комплекси з базами даних; створювати системи, призначені для роботи в Internet або корпоративній мережі підприємства.


Циклова комісія
«Основи автоматики та обчислювальної техніки»
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Освітньо-професійна програма:
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»


Голова циклової комісії «ОА і ОТ»
Лобяк
Лобяк Еліна В'ячеславівна

Ми готуємо спеціалістів, які зможуть обслуговувати комп'ютерні системи та мережі, проводити ремонт комп'ютерного обладнання, вміють встановлювати та налагоджувати програмне забезпечення. Випускники спеціальності працюють у програмістських компаніях, фірмах- провайдерах Internet послуг, телекомпаніях, фінансово-кредитних установах різних форм власності, інших організаціях де використовуються сучасні інформаційні технології і засоби управління, комп’ютерні системи, електронні мультимедійні системи.


Циклова комісія
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма:
«Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»


Голова циклової комісії «А та КІТ»
Іванісова
Іванісова Наталія Володимирівна

Комп’ютерна інтеграція виробництва передбачає спільне використання комп’ютерних систем, за допомогою яких автоматизуються більшість етапів виробничого процесу. В розвитком комп’ютерних технологій неможливо уявити сучасне виробництво без використання комп’ютерних систем та комплексів, які потребують кваліфікованих спеціалістів для забезпечення їх правильної та безперебійної роботи. Сучасна промисловість потребує фахівців, які володіють принципами побудови обчислювальної техніки, вміють працювати з системами управління сучасного обладнання та всього підприємства в цілому. Великим попитом користуються спеціалісти, які володіють знаннями в області мікропроцесорних систем та комплексів, без яких не можлива робота будь-якого передового підприємства. Випускники нашої спеціальності можуть працювати за різноманітними напрямами:
розробка та експлуатація автоматизованих систем управління технологічними процесами;
аналіз та синтез складних та автономних систем автоматичного керування, в тому числі комп’ютерних систем, побудованих на базі мікропроцесорів та мікроконтролерів;
експлуатація пристроїв автоматики на базі сучасних електронних, мікроелектронних та мікропроцесорних елементів та комплектів;
пристрої автоматики на базі сучасних електронних, мікроелектронних та мікропроцесорних елементів та комплектів.