Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"


Користувач:

Пароль:

Забули пароль?

Не маєш акаунту?

Натисніть "ОПЛАТА ПОСЛУГ"

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Або скануйте QR кодПоложення про проведення олімпіади з української мови

Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету"

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про порядок проведення атестації

Положення про конкурс Маркетинг - філософія бізнесу

Положення про приймальну комісію

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про методично-наукову раду коледжу

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про педагогічну раду коледжу

Положення про визначення додаткового балу за участь курсантів у науково-технічній, творчій (культурно – масовій), спортивній діяльності, громадському житті

Положення про роботу гурткiв науково-технiчноi та художньоi творчостi в коледжi

Положення про розробку освітньо-професійних програм

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про якість освіти ВСП СФКНАУ 2020

Положення про відділення Відокремленого структурного підрозділу

Положення про ліквідацію академічної заборгованості

Положення про навчальний відділ

Положення про надання платних послуг

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про проведення всеукраїнської конференції "Погляд молоді на проблеми сучасного суспільства"

Положення про проведення всеукраїнської конференції "Професійні підходи до вирішення економічних проблем в умовах діджиталізації"

Положення про складання індивідуального навчального плану здобувачами фаховойпередвищої освіти

Положення про стипендіальну комісію

Положення про організацію навчання здобувачів фахової передвищої освіти

Правила користування бібліотекою

Положення про адміністративну раду

Правила призначення та виплати академічних соціальних стипендій

Положення про студентське самоврядування

Положення про виховний відділ