Відокремлений структурний підрозділ
"Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету"